Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM
15 Ekim 2018 Pazartesi
14:00-14:15 Açılış
14:15-16:00

Psikiyatride ilginç konular paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. İlkin İÇELLİ

*Hiperseksüalite mi? Seksüel bağımlılık mı? Mitler ve gerçekler? Altta yatan psikopatolojiler? Gereken psikiyatrik yaklaşımlar?
Prof. Dr. Ercan ÖZMEN

*Çöp evler; Neden hiç  bir şey atamıyorlar? Hangi psikopatolojiler rol oynuyor? Psikiyatristin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Tedavi yaklaşımları nelerdir?
Prof. Dr. Murat DEMET

*Müzik ve nöroplastisite uyumu;
Yrd Doç. Dr Adnan ÇOBAN

*Kahve ve Psikiyatri;
Prof. Dr. Okan ÇALIYURT

*Tartışılmamış bir konu; Telefon dolandırıcıları uyarılara rağmen üst entelektüel düzeydeki kişileri bile nasıl etkileyip ikna edebiliyor? Olası psişik, sosyal ve psikiyatrik etkenler nelerdir?
Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ

*Metabolik denge ve psikiyatrik hastalıklar ilişkisi
Dr. Şebnem GÜLERYÜZ

16:00-16:30 Kahve arası
16:30-18:30

2018 yılında tüm yönleriyle “Narsisistik kişilik bozukluğu ve tedavisi” (olgu sunumu üzerinde)
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Ertan TEZCAN

*NKB’nun psikodinamiği nedir? “Psikanalitik tedavi” nasıl uygulanır?
Prof. Dr. Mine ÖZMEN

NKB’da “Destekleyici psikoterapi” ve “Destek grupları” uygulaması?
Prof. Dr. Nuray ATASOY

NKB’da “BDT” yaklaşım, günlük pratikte nasıl uygulanır?
Prof. Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI

NKB’da ilaç tedavisi/hospitalizasyon gerekir mi? İyileşme ve süregitme durumları ne düzeydedir?
Doç. Dr. Levent ATİK

Narsisistik olmak kolay mı?”, “Narsisistik Kişilik Bozukluğu neden tedavi edilmeli?
Prof. Dr. Aylin ERTEKİN YAZICI

NKB’da “Hipnoterapi” ne amaçla ve şekilde uygulanabilir?
Doç. Dr. Erdal ERŞAN

19:30-21:30 Akşam Yemeği
16 Ekim 2018 Salı
08:30-10:30

2018 yılında şizofrenide güncel tedavi pratiği ve akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatör; Doç. Dr. Hasan KARADAĞ

*Tardiv diskinezi tedavisinde güncel yaklaşımlar;
Prof. Dr. Nurper ERBEK ÖZEN

*Şizofrenide son tedavi yaklaşımları
Doç. Dr. Murat ERKIRAN

*Ülkemizde Aripiprazol kullanımı
Prof. Dr. Kemal YAZICI

*Poliklinik şartlarında şizofrenisi olan hastalarda, hezeyan, halusinasyon vb. yakınmalarıyla ilişkili olarak kullanılabilecek“BDT” ile ilgili metaforlar nelerdir?
Doç. Dr. Nurhan FISTIKÇI

2018 yılında şizofrenide sürdürüm tedavisinde nüks ve hospitalizasyonu önleyici ve işlevselliği sağlayıcı yeni tedaviler; İmplant ve inhalasyon antipsikotikler, yeni antipsikotikler, uzun etkili oral ya da injektabl ilaçlar ve kullanımları:
Prof. Dr. Erdal IŞIK

2018 yılında son araştırmaların ışığında şizofrenili hastaların gebelik ve emzirme dönemi
tedavileri nasıl  planlanmalıdır?
Prof. Dr. Sedat ÖZKAN

10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Uzun Salımlı Antipsikotik Kullanımı
Prof. Dr. Erdal Işık ve Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30

2018 yılında duygu durumu bozukluklarında güncel-akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Depresif hastalardaki “Psödo-direnç ve işlevselliğin tam düzelmediği “Psödo-iyilik” durumları nelerdir? Neler yapılmalıdır?
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

*2018 yılında tedaviye dirençli depresyonda son tedavi algoritmaları nelerdir?
Prof. Dr. Atila EROL

*Etkin olmasına rağmen, tedaviye dirençli depresyonda ülkemizde yeterince kullanılmayan “Hormon tedavisi” yaklaşımı (örn;T3,T4, insülin vs)?
 Prof. Dr. Tayfun TURAN

*Poliklinik şartlarında depresyonlu hastaların kendini suçlama, intihar düşüncesi vb. belirtilerinde BDT ile ilişkili ne gibi metaforlar kullanılabilir?
Doç. Dr. Mustafa Arı

*Önce “Bipolar”, zaman içinde de “Şizoaffektif bozukluk/şizofreni” tanısı alan (ya da tersi durumlar) hastaların izlenmesinin nedenleri? Hekim mi yanılmaktadır? Hastalık  seyri mi değişmektedir
Prof. Dr. Sermin KESEBİR

*2018 yılında bipolar depresyonda son tedavi algoritmaları nelerdir?
Doç. Dr. M Çiğdem AKDEMİR

15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:30 Adli Psikiyatri konusunda psikiyatri ve psikiyatristleri ilgilendiren konular: Hekimler soruyor, konunun uzmanları yanıtlıyor

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Prof. Dr. Servet EBRİNÇ
Prof. Dr. Ahmet RIFAT ŞAHİN
Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU
Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ Bilenlere soralım; Adli psikiyatri uygulamalarıyla ilişkili psikiyatristlerin yaşadığı sorunlar ve yapılması gerekenler;
Örneğin;
* Çocuklar için erişkin psikiyatristlerinden rapor istenmesi sorunu (örn; farik ve mümeyyiz olup/olmadığı),
* Psikiyatristten hastasıyla ilişkili belge ya da tanıklık istenmesi konusu, zorunlu yatış konusu,
* İntihar eyleminde bulunan/teşebbüs edenlerin gönderilme talepleri,
* Denetimli serbestlikte arada kalınan durumlar (örn; idrarda maddenin [+-] gelmesi vb.)
* Bağılılarda zorunlu yatış kararı,
* Cinsel taciz mağdurlarıyla ilgili sorunlar (örn; bildirim yapıldığında aileden psikiyatriste tehdit gelmesi vb.),
* Hastane içi işleyişlerle ilgili sorunlar (mavi/beyaz kod vb.),
* Silah ruhsatı ve maluliyet oranı artırma istekleri konusunda yaşanan sorunlar,
* Psikiyatristin “bilirkişilik” yetkilerinin sınırları konusundaki sorunlar,
* Askerliğe elverişli/değil vb. askeri hekimlikle ilgili raporlar konusunda yaşanan sorunlar,
* Katılımcıların dile getireceği diğer sorular vb.
17:30-19:00 Psikiyatristleri zorlayan günlük pratikle ilişkili tartışmalı sorunlar açık oturumu: Hekimler soruyor, ustalar yanıtlıyor
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Ender TANER
Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ
Prof. Dr. Engin EKER
Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ

*Zorla renkli reçete yazdırmak isteyen/tehdit edenlere karşı ne yapılmalıdır?
*Zorla (maluliyet, silah ruhsatı vb.) raporu isteyen/tehdit edenlere ne yapılmalıdır?
*Saldırıya uğrama durumlarında resmi kurum/ özel çalışan hekimler neler yapmalıdır?
*Tedavisini kesen ve hekimi önceki tedavi/hospitalizasyonları nedeniyle telefon vs. ile tehdit eden hastalarda (özellikle de tek başına yaşayanlarda) neler yapılmalıdır?
*Anamneze göre tedavisi gereken, ancak muayene/tedaviyi reddedenlerde neler yapılır? (Örn; gizli ilaç verme, ailenin bir tanıdığı gibi evinde muayene etme, adli yol vb.)
*Ağır durumdaki Alzheimer’li hastayı herhangi bir psikiyatri kliniğine zorla yatırmak isteyen ve bunu reddeden hekime tehditkar davranan hasta yakınlarına ne yapılmalıdır?
*Kronik şizofrenili bir hastanın (ya da ailesinin) evlenmek/çocuk doğurmak gibi konulardaki arzuları konusunda neleri söylemek/neleri söylememek gerekir?
*Şizofreni, bipolar bozukluk, alkol/madde bağımlılığı, ağır kişilik bozukluğu (sosyopat vb.) tanıları koyduğumuz hastalar hakkında, gizlice gelip evlenme/boşanma vb. konularda bilgi/öneri isteyen müstakbel eş/eş/ailelere neler söylemek gerekir?
*Daha önce konan tanının OKB, depresyon, anksiyete bozukluğu vb. olduğu durumlarda benzer şekilde istenen bilgi/öneriler konusunda tutumumuz ne olmalıdır?
*Ölüm riski olan ve açıklanan tüm risklere rağmen  tedavi/hospitalizasyon kabul etmeyen anoreksiya nervoza hastalarında neler yapılmalıdır?
*İntihar riski yüksek ancak tedavi kabul etmeyen hastalarda (özellikle de yakını olmayan ve  tek başına yaşayan hastalarda) psikiyatristin tutumu ne olmalıdır?
19:00-21:30 Akşam Yemeği
21:30-23:30 Psikiyatri ve Müzik Gecesi
Bu gecede orkestra üyeleri ve solistleri psikiyatristlerden oluşan “Psikolar” grubunu dinleyeceğiz.
Solistler; Psikiyatrist Uz. Dr. Samuray ÖZDEMİR, Uz. Dr. Alp KARAOSMANOĞLU ve Koray ATAK
17 Ekim 2018 Çarşamba
8:30-10:30

Erişkin psikiyatristleri de ilgilendiren çocuk-ergen psikiyatrisiyle ilgili konular paneli

Aktivatör moderatör; Prof. Dr. Zehra ARIKAN

2018 yılında çocuk/ergendeki “intihar” ve “Depresyon” da günlük pratikle ilişkili
sorular:
Prof. Dr. Müge TAMAR
* Çocuk/ergen depresyonlarının erişkindekine benzer/ayrışan yönleri nelerdir?
*Çocuk/ergende intihar sıklığı ve gerçekleşme biçimleri nelerdir?
* Bunların altında hangi nedenler yatar (genetik, psikopatolojik, reaktif/güncel vb.)?
* İntihar olasılığı için “alarm sinyali” olan belirtiler nelerdir?
* Çocuk/ergende hangi nedenler intihar olasılığını artırır?
* Çocuk/ergende gerçek ve ikincil kazana yönelik intiharlar nasıl ayrılır?
* Her iki durumda da çocuk/ergen ve aileye yaklaşım nasıl olmalıdır?
* Yüksek intihar olasılığına rağmen tedavi/hospitalizasyonu kabul etmeyen çocuk/ergen ya da ailelere yaklaşım nasıl olmalıdır?
* 2018 yılında çocuk/ergen depresyonu tedavi algoritma ve önleme yaklaşımları nelerdir?

2018 yılında Çocuk/ergen“ internet bağımlılığı” da günlük pratikle ilişkili sorular:
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ
*“Sorunlu internet kullanımı” ile “İnternet bağımlılığı”  arasındaki ayırım nasıl yapılabilir?
* Çocuk/ergende bu bağımlılığın altında hangi psikopatolojiler yer almaktadır?
* Bu bağımlılık (rutin söylenenler dışında) ne gibi gerçek sorunlara neden olmaktadır?
* Psikiyatristin çocuk/ergen ve aileye yaklaşımı, tedavi biçimi ve önerileri ne olmalıdır?
* Çocuk/ergenin psikiyatriste gelmeyi reddediyorsa, aileye neler önerilmelidir?
*2018 yılında bu konudaki son tedavi yaklaşımları nelerdir ?

2018 yılında çocuk/ergen “DEHB” da günlük pratikle ilişkili sorular ve yanıtlar;
Prof. Dr. Yasemen IŞIK TANER
*Hangi DEHB olgularında ilaç başlanması gereklidir? Hangilerinde başlanmamalıdır?
*İlaç başlamak için neler zorunludur (örn; aile-öğretmen-hekim gözlemi, testler vb)?
*DEHB  ilaçları etki/yan etki yönünden farklımıdır? Hangi olguda hangi ilaç tercih edilir?
*Uzun süreli kullanıldıklarına göre arada ilaç tatilleri verilmeli midir?
*Bunlar epilepsi/psikoz vb. sorunları olanlarda sorun yaratır mı? Bağımlılık yaparlar mı?
*İlaç kullanım süresi hangi hastalarda hangi süre ve hangi yaşa kadar olmalıdır?
*Uzun süreli ilaç kullanımında izlenebilecek önemli/önemsiz olası sorunlar nelerdir?
*2018 yılında DEHB tedavisinde son tedavi algoritmaları ve yeni yaklaşımlar nelerdir?

11:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Konferans
Konu :Depresyon tedavisi ve işlevsellik
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30

Anksiyete bozuklukları ve OKB’de akılcı tedavi yaklaşımları paneli
Aktivatör moderatör: Prof. Dr. Lut TAMAM

*2018 yılında panik bozukluğu tedavisindeki son “tedavi algoritmaları” nelerdir? Bu konuda önerilen yeni yaklaşımlar nelerdir?
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

*Poliklinik şartlarında panik bozukluğu olanlarda yakınmalarla ilişkili olarak kullanılabilecek BDT ile ilgili  “Davranışsal deney ve metaforlar” nelerdir?
Prof. Dr. Murad ATMACA

* 2018 yılında “Dirençli OKB”de son tedavi seçenekleri nelerdir?
Prof. Dr. Levent Sevinçok

* Polikilinik şartlarında OKB’lilerde, yakınmalarıyla ilişkili olarak kullanılabilecek BDT ile ilgili metaforlar nelerdir?
Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ

2018 yılında PTSD tedavisine son yaklaşımlar ve algoritmalar nelerdir?
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU

* ilaç tedavisi olumlu giderken hamile kalan panik bozukluğu tanılı hastalarda, hamilelik ve emzirme döneminde neler yapılabilir? tedavi nasıl planlanır?
Prof. Dr. Mine ÖZKAN

15:30-16:30 Kahve arası
16:30-18:30 Psikiyatride psikodinamik yönden hasta-hekim ilişkileri açık oturumu
Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ, Prof. Dr. Zehra ARIKAN, Prof. Dr. Aslı KURUOĞLU ÇEPİK, Doç. Dr. Defne TAMAR
* Terapist-hasta arasında; aşk, cinsel fantezilerden söz etme/cinsel girişim vb. durumların psikodinamikleri (iki taraf için de) nelerdir? Hangi davranışlar bunların gelişimin gösterir?
* Bu durumlarda terapistin tutumu nasıl olmalı ve bunlar nasıl çözümlenmelidir?
* Hangi koşullarda terapi sürecindeki bir hasta, bir başka  psikoterapiste yönlendirilmelidir?
* “Transferans aşkı” tartışıldığı halde, gösterebileceği ısrarcı tutum/öfke/kızgınlık vb. duygulara ya da bu nedenle getirebileceği tedaviyi sonlandırma isteğine nasıl yaklaşılır?
*Terapist tedavisini sonlandırdığı bir hastasıyla duygusal ilişkiye girebilir mi? Onunla evlenebilir mi? Bu tür girişimler (iki taraf içinde) hangi psikodinamik etkenlerle ilişkilidir?
* Psikiyatristler, terapi  yapmaksızın ilaç, BDT vb. yaklaşımlarla tedavi ettiği hastalarıyla tedavi süreci/sonrasında duygusal bir beraberlik yaşayabilir mi? evlenebilir mi?
*Terapist tedavi sürecinde eşinden ayrılan bir hastasıyla tedavi sürecinde ya da tedavi sonlandıktan sonraki zaman diliminde ilişki yaşayabilir mi? Evlenebilir mi? Bunların altında yatan psikodinamik etkenler nelerdir?
*Terapist tedavisindeki hastanın çok değerli olmayan/ çok değerli bir hediye verme teklifi karşısında nasıl davranmalı (kabul/ret) ve nasıl yaklaşmalıdır?
*Terapist/psikiyatrist hastasını (toplumumuzda çok yaygın olduğu şekilde) “yanaktan öpme” vb. davranışlarda bulunabilir mi? Bu girişim hastadan geliyorsa tutumu nasıl olmalıdır?
*Terapist/Psikiyatrist tedavisi sonlanmış/sürmekte olan bir hastasıyla toplum içinde karşılaştığında, ona karşı tutumu nasıl olmalıdır?
18 Ekim 2018 Perşembe
9:30-11:30

Sözel Bildirilerin Sunumu ve Tartışması

Yöneticiler: Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Yasemen IŞIK TANER

12:30-14:30 Öğle Yemeği

Kongreye Kalan Süre

2018/10/15 00:00:00

Önemli Tarihler

Poster ve Sözel Bildiri Gönderim;
Başlangıç Tarihleri : 21 Haziran 2018
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim;
Bitiş Tarihleri : 1 Ekim 2018
ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak No:23 Karakol Bölgesi Gazimağusa / K.K.T.C

+90 392 630 62 00

info@psikiyatriakademisi2018.com

www.puzzletravel.com